Publicerad Lämna en kommentar

Del 0 – Äventyrets gnista tänds

arches-national-park-dark-dusk-33688

Photo: Pexels.com

I en by på låglandet, utan namn och utan politisk eller ekonomisk relevans, lever enkelt folk enkla liv. Det finns dock en legend i trakten som lovar möjligheten till ett annat liv för den modige och dristige. De gamle vet att berätta att en gång per mansålder står stjärnorna så att en portal öppnas i den uråldriga stenformation som står på en kulle ovanför byn. Ingen av de gamle vågade ta steget in i det okända förra gången det begav sig, men denna frostnupna kväll samlas en grupp nyfikna bybor — huvudsakligen ungdomar från den talrika släkten May — vid stenformationen för att se om legenden bär några spår av sanning, eller om de gamle bara tittat för djupt i mullbärsvinet som vanligt.

När den tomma stjärnan står som högst över stenformationen kastar den sitt bleka sken in mellan några stenar som tillsammans tycks bilda en portal och en skimrande stenlagd korridor framträder där nyss bara var gräs och skuggor. Den är inte synlig från andra hållet, men är verklig nog när den beträds från rätt håll. Korridoren leder fram till en massiv järnbeslagen träport. På dess yta ses en till synes slumpmässig formation av ädla stenar vara innefattade. Porten har inga handtag eller nyckelhål och låter sig inte rubbas. Efter en stunds funderande inser dock någon att mönstret på dörren inte alls är slumpmässigt, utan liknar en stjärnkonstellation som just nu är synlig på himlavalvet. När denna konstellation efter några timmars väntan står så att den exakt avspeglar mönstret på porten, låter denna sig öppnas helt utan ansträngning.

Byborna väller in i ett förrum av sten, där fyra statyer av järn väntar på dem med höjda spjut i händerna. Utan förvarning kastar statyerna sina spjut mot den oorganiserade hopen, och manfallet tar sin början. När alla spjut kastats förblir statyerna stående orörliga, och faran verkar vara över för stunden. De överlevande förser sig med såväl spjut som statyernas rustningar och öppnar oförväget nästa dörr.

Där innanför väntar en stensal med marmorgolv, i vars centrum står en enorm granitstaty föreställande en barbar med utsträckt arm som pekar mot inkräktarna. Försiktigt tassande rör sig de dristigaste inåt salen för att närmare utforska de dörrar som finns där, en i varje vägg. Andäktig tystnad råder tills en dörr öppnas av en otålig äventyrare in spe. I samma stund vrider sig statyn åt detta håll, och avfyrar en blixt mot den oförsiktige. Kaos utbryter och förlusterna tickar på. Efter en stund tycks statyn dock ha fått slut på ammunition och ett spänt lugn lägrar sig åter. Bakom sidodörrarna döljer sig på ena sidan någon slags tronrum, där en uppretad demonisk orm hävdar revir. De förskrämda byborna lyckas dock skicka den tillbaka till lämpligt helvete, och blir belönade med demonormens horn som blir kvar i denna dimension. I rummet finns även lertavlor som berättar om varelser som i forntiden kom från stjärnorna och fostrade en barbarstam till att lägga under sig andra stammar och bilda ett rike. Möjligen kan man där även utläsa att stjärnvarelserna skall komma tillbaka — när stjärnorna står rätt. Slutligen visar sig dörrens insida vara en stjärnkarta, som oroande nog sakta rör sig över ett okänt himlavalv.

Den andra sidodörren leder till vad som uppenbarligen är en gravkammare där sju skelett vilar under varsin begravningsmask. Skeletten är mänskliga, men kortare och grovare än byborna hade väntat sig. När deras vila störs, börjar skeletten att skaka och rassla, men då de enskilda benen inte hänger ihop på något sätt, så kan de inte röra sig och byborna lämnar dem därför åt sitt öde.

Nästa rum är en magnifik sal vars golv i huvudsak upptas av en vattenfylld bassäng. Ett blåskimrande ljus stiger upp ur bassängen och kastar dunkla skuggor över salen. I det svaga skenet ser byborna rader med pelare på var sida av bassängen. I bassängen ses ett ändlöst svart djup, bestrött av otaliga stjärnor. De kan med nöd och näppe även urskilja en grupp märkliga halvgenomskinliga humanoida statyer, som glittrar likt kristall i det flämtande ljuset. Kristallstatyerna rör sig med långsamma men målmedvetna rörelser mot bybornas facklor, för att i deras närhet stanna upp och stirra in i lågorna, utan att vidare bry sig om de levande.

I salens borte högra hörn finns en dörr som leder till en spiraltrappa. Denna leder ned en våning och mynnar ut i ett avlångt rum. Detta upptas av två stora bord där små lerfigurer står uppställda som inför batalj. På väggarna finns ett antal hyllor med flera likadana lerfigurer samt terräng till borden. Bland alla lerfigurer hittar de bybor som gått ned för trappan fyra stycken figurer av silver.

En dörr i bortre vänstra hörnet leder till ytterligare en enorm sal, vars golv till större delen är nedsänkt. I denna grop står en armé av människostora lersoldater uppradade. På en upphöjd tron i salens andra ände sitter en lerfigur av den hövding som byborna tidigare sett statyer av, och nedanför tronen står sju stycken lerfigurer av härförare i rustning. Salen lyses upp av ett kusligt sken som kommer från en kula av kristall, innefattad högst upp på tronen.

En gastkramande tystnad och stillhet störs plötsligt av att lerhövdingen med ryckiga rörelser höjer sin ena arm och pekar rakt mot inkräktarna. De sju härförarna drar unisont sina vapen, vilket får hela lerarmén att med ryckiga steg börja röra sig framåt.

Byborna drar sig tillbaka upp för trappan och använder denna som tratt för att begränsa lersoldaternas framfart. Under stridens kaos står flera bybor i det knähöga vattnet i bassängen och pillar loss “stjärnorna”, vilka egentligen är ädla stenar. Någon kommer även på att hinka vatten från bassängen och hälla detta nedför trappan, vilket effektivt löser upp de lersoldater som blir översköljda.

Förlusterna blir stora när byborna håller stånd ovanför trappan, men plötsligt brister botten i bassängen, och allt vatten forsar ned i kammaren under, vilket på kort tid utplånar hela lerarmén, inklusive härförare och hövding.

Försiktigt vågar sig de överlevande byborna ned i den undre kammaren igen och när de utforskar den hittar de en lönndörr bakom tronen som leder in till hövdingens gravkammare. På ett stenbord i dess mitt, omgärdat av en cirkel omgärdad av ett pentagram — inlagt med kristall i golvet — ligger hövdingens mumifierade kropp. I sin ena hand håller denne en kort kopparstav, utsmyckad med en demons halva ansikte. Vid kroppens huvudände hittar byborna en nedsänkning och inser att kristallklotet från tronen passar där. Den som placerar klotet på sin plats uppfylls av en vision av stjärnbeströdd rymd i vilken en spöklik gestalt svävar. Det ser ut att vara hövdingen, till synes livlös. Plötsligt framträder ett ansikte — till hälften man, till hälften get — och berättar att hövdingen fastnade i etern under en astralfärd för årtusenden sedan. Hövdingens fysiska kropp hann sedan avlida innan astralkroppen hittade tillbaka, varvid även den senare förgicks. Getansiktet behöver en allierad på planeten och är intresserad av någon som kan ta hövdingens plats. Isåfall skall denne tända en levande eld med ved från ett dryadträd i det kopparfyrfat som finns i gravkammaren. I lågorna kommer då den plats där den andra halvan av härskarstaven finns att avslöjas. Med härskarstaven återbördad till getansiktet kan det bli fråga om vidare bekantskap …

Rejält omskakade i såväl kropp som själ återvänder de överlevande till byn. Många har stupat, men de överlevande är inte bara rikare än de någonsin kunnat föreställa sig, utan deras världsbild är förändrad i grunden. Byn och vardagen är inte längre tillräckligt. Äventyret kallar …

© Cato Vandrare, 2018